Koğuş sıra sıra ranza döşeli

İç içe sorular sekiz köşeli

Bazen bunalımda, bazen neşeli

Haydi bir çay koy bakalım keçeli…