Engin DENİZ

Kul hakkı deyince ince hesaplar

Günahı, sevabıyla iç yakarışlar

Gamlı, kederli Rabbe kaçışlar

Bikarar olma Dila, yolu düz yürü

*

Kaşın yağmur, kirpiklerin kar imiş

Derdin yüreğinde buzlu kor imiş

Anladım ki bana sevdan yok imiş

Bivefa olma Dila, yolu düz yürü

*

Yüreğinde ne hayaller kurarsın

Neden gidip el sözüne uyarsın

Niçin sırtın bana dönük uzarsın

Yüzün dönme Dila, yolu düz yürü

*

Damatlıklar nezarette kışlamış

Taze gelincikler yürek dağlamış

Küheylanlar revan üzre çatlamış

Boyun bükme Dila, yolu düz yürü

*

Ben bir firari’yim okur, yazarım

Kelimeler som altından seçerim

Hücre hücre dolanırım, gezerim

Ahdin bozma Dila, yolu düz yürü

*

[ Nezarette, ismini vererek çıkan eşine bir sesleniş. ]

Dila: gönlümü verdiğim sevgili demek