OHAL Türkiye’sinde bugün cezaevleri, “ıslah edici” fonksiyonlarını bir kenara bırakarak, “haddini bildirici” uygulamalara imza atmaktadırlar. Haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevlerine doldurulan elli bine yakın insan, benzeri görülmemiş ve kasıtlı bir zulme maruz bırakılıyor.

Cezaevi yönetimleri, kendilerine tevdi edilen bu “had bildirme” vazifesini, bazen keyfi uygulamalarla, bazen de mahpusların şikayet ve isteklerine duyarsız kalarak yerine getiriyorlar.

İnternet sitemize ulaşan bilgiye göre, Sinop E Tipi Cezaevi’ndeki bir koğuşta kalan 18 kişiden 8’i, koğuşta sigara içiyor. Sigara içmeyen kişiler de, koğuş içerisindeki dumandan oldukça etkikeniyor.

Sigara içmeyenler için büyük bir rahatsızlık olan bu durum, idareye defalarca yazılı ve sözlü olarak bildirilmiş ancak ilgilenen olmamış. Sağlıklarının gözardı edildiğini düşünen sigara içmeyen kişiler, yetkililerin duyarsızlığından şikayetçi.