Hukuksuzluklar rejimi haline dönüşen OHAL Türkiye’sinde, hak ihlallerinin en yoğun yaşandığı yerlerin başında cezaevleri geliyor. Öyle ki; insanların dini inançlarını yaşama ve ibadetlerini yerine getirme özgürlükleri dahi engelleniyor.

Sadece Diyanet Basımı Kur’an’lara İzin Verilecek Denildi

Kilis Cezaevi yönetiminin, birkaç ay önce, cezaevi uhdesinde bulunan Kur’an-ı Kerimleri toplatarak koğuşlarda yalnızca Diyanet basımı Kur’an-ı Kerimlerin bulundurulması gerektiği kararını aldığı ifade edildi.

Cezaevi İdaresi Kur’an-ı Kerimleri Temin Etmede Yavaş Davrandı

Diyanetin resmi izni ve onayıyla basılmış olan ve hukuken herhangi bir yasaklaması olmayan Kur’an-ı Kerimlerin toplatılmak istenmesi, büyük şaşkınlıkla karşılandı. Yaklaşık 1 ay boyunca, Kur’an-ı Kerimleri olmadan zaman geçirmek zorunda bırakılan cezaevi sakinlerinin, üst üste verdikleri dilekçelerde, cezaevinin yeterli sayıda Kur’an temin etmediği belirtilip, Diyanet basımı Kur’an-ı Kerimlerin cezaevi kantininde satılarak kendi paralarıyla alma talebinde bulunuldu.

Bir Hayırsever Bağışta Bulundu

Cezaevi idaresinin bu talepler karşısında, Kur’an kitaplarının, başkanlıktan gelecek ödenekle, kütüphaneye demirbaş olarak alınacağı, ancak oradan temin edilebileceği şeklinde, ihtiyacı tatmin edemeyen cevap verdiği ortaya çıktı. Cezaevi yetkililerinin, kitap teminini sürüncemede bırakması üzerine, tutuklu yakınlarından bir hayırseverin, Kilis Cezaevine demirbaş olarak kaydedilmesi amacıyla, Diyanet’ten yeteri kadar Kur’an-ı Kerim satın alarak bağışladığı belirtildi.

Temel İnsan Haklarını Engelleyenler Sorumluluktan Kurtulamayacak

Uzun süredir adaletsiz bir şekilde özgürlüğünden mahrum bırakılan ve diğer mahkum ve tutuklulara tanınan en doğal hakları dahi kullanmasına izin verilmeyen mağdurların, ancak bu bağış sayesinde Kur’an-ı Kerim’e erişebildikleri dile getirildi.
Temel insani hakları ve evrensel hukuk prensiplerini hiçe sayarak, din ve vicdan özgürlüğünü ihlal eden görevlilerin, bu dönem hesap vermeseler de, hukuk geri geldiğinde, sorumluluktan kurtulamayacakları vurgulandı.