Bandırma Cezaevinde kapasitesinin çok üzerinde insan barındırılıyor, tutuklular yerlerde yatırılıyor ve yasal hakları çiğneniyor.

 

22 Kişilik Koğuşta Tam 42 Kişi

 

Bandırma T Tipi Cezaevinin aşırı kalabalık olduğu ve odalara normal kapasitesinin yaklaşık 2 katı insan konulduğu dile getirildi. 22 kişilik bir koğuşta tam 42 kişinin kaldığı ve birçok kişinin yerlerde ya da yemek masası üzerinde yatmak zorunda bırakıldığı belirtildi. 42 kişinin banyo ihtiyaçları için ise haftada yalnız 3 saat imkan tanındığı ve cezaevi sakinlerinin banyo dahi yapmakta zorlandığı açıklandı.

 

Yemekler Yetersiz

 

Koğuşlar kalabalık olduğu halde kalan insan sayısıyla orantılı yemek verilmediği ve birçok cezaevi sakininin yemeklerin yetersiz olmasından ötürü aç kaldığı belirtildi.

 

Hasta Sevkleri Zamanında Yapılmıyor

 

Cezaevinde yaşanan hak ihlallerinden bir diğeri de, hastaların tedaviye erişimi ve hastaneye sevkleri konusunda yaşanıyor. Cezaevindeki kötü koşullar nedeniyle hastalıklara yakalanan veya mevcut hastalıkları ağırlaşan birçok hastanın tedavi taleplerinin gözardı edildiği bildirildi. Acil durumu olan hastaların bile hastaneye sevklerinin, ısrarlı taleplerin sonrasında ancak yapıldığı, birçok hastanın sevk işlemlerinin yapılmadığı ya da çok geç yapıldığı iddia edildi.

 

Avukata Erişim Kısıtlı

 

Diğer bir hukuksuzluk, avukatlarla görüşme konusunda yaşanıyor. Hukukun temel prensiplerinden olan savunma hakkının kullanılmasıyla ilgili birçok problem yaşandığı ve tutukluların, avukatlarıyla görüşmelerinde çeşitli güçlükler çıkarıldığı öne sürüldü. Cezaevi sakinlerinin avukatlarıyla baş başa görüşmelerine izin verilmediği, cezaevi görevlilerinin avukat görüşmelerine katıldığı ve bu görüşmelerin kaydedildiği ifade edildi.

 

Kurs, Sosyal Etkinlik, Radyo Hakkı Engelleniyor

 

Başka bir hak ihlali ise, tutukluların çeşitli kurs, sosyal etkinlik, spor gibi yasal haklarından mahrum bırakılması. Bazı tutuklular, bu haklardan yararlanabilirken; Hizmet Hareketi mensubu olma iddiasıyla tutuklananlara ayrımcı bir muamele yapıldığı ve yasal haklarından yararlandırılmadıkları belirtildi. Bu kişilerin sadece kütüphaneye sınırlı erişimlerinin olduğu, bunun haricinde kurs, sosyal etkinlik ve spor yapma, kültürel etkinliklere katılma haklarının cezaevi yönetimi tarafından kullandırılmadığı ifade edildi. Televizyon edinilmesine izin verildiği fakat radyo dinlemeye izin verilmediği bildirildi.

 

Adalet Talebi

 

Hukuksuz kararlarla özgürlükleri ellerinden alınan birçok cezaevi sakini ve aileleri, Bandırma Cezaevinde süregelen hak ihlallerinin son bulmasını ve insanca yaşama haklarına saygı gösterilmesini talep ediyor.