Amerika Birleşik Devletlerinde ululslararası meseleler ve dış politika alanında en etkili yayın organı olarak kabul edilen ‘Foreign Affairs’ dergisinde, “Türkiye’de Küresel Kırımın Kayda Değer Boyutu” isimli bir makale yayınlandı. Nate Schenkkan imzalı makalede özellikle Gülen Hareketine yönelik kitlesel kırım politikaları gündeme alındı.

 

Söz konusu yazıda Gülen Hareketinin, dış politikada bir dönemler diaspora olarak kullanıldığı ve ülkenin soft gücünün arka planında bulunduğu ancak 17 ve 25 Aralık büyük yolsuzluk operasyonları ile başlayan ve 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasındaki süreçte küresel kırım ve tasfiyeye uğradığı vurgulandı.

 

Cem Küçük gibi hükümet yanlısı yorumcuların, yurtdışında yaşayan Gülen Hareketi yanlılarının MİT tarafından nasıl öldürüleceğini rahatça konuşabildiği örneğinin verildiği makalede, söz konusu harekete uygulanan ‘uluslarüstü baskı’nın ulaştığı boyutları  görmek de mümkün.

 

Makalede öne çıkan hususlar şunlar:

 

– Türk Hükümeti, Gülen Hareketine yönelik 4 kıtada en az 46 ülkede cadı avı başlattı ve hedefine ulaşmak için İnterpol’ü bile kullandı.

 

– Binlerce kişinin pasaportu iptal edildi; en az 16 ülkede yaşayan, aralarında Birleşmiş Milletler’e iltica başvurusu yapanların da bulunduğu yüzlerce Türk vatanadaşı gözaltına aldırıldı, tutuklatıldı ya da sınırdışı ettirildi.

 

– Siyasi baskılarla, en az 20 ülkede Gülen okullarının devredilmesini ya da el değiştirilmesini sağladı.

 

– Angola, Azerbaycan, Bahreyn, Bulgaristan, Gürcistan, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Fas, Myanmar, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Sudan ve Türkmenistan olmak üzere 15 ülkede Gülen Hareketi temsilcileri tutuklandı ya da deport edildi. Kazakistan, Myanmar ve Sudan’da hukuki prosedürler işletilmeden iadeler gerçekleşti.

 

– Gülen Hareketi, bir zamanlar övülen Türk Dış politikasının yumuşak gücünün arkasında iken, Türkiye’nin büyük tasfiye ve kırım operasyonları ile ulusötesi baskıları, uluslararası düzene işlemeye başladı.

 

– Küresel Kırım artık sadece Gülen yanlılarını değil, tüm muhalifleri kapsamakta.

 

Makalenin en çarpıcı kısmı ise, “Türkiye’nin uyguladığı ‘Küresel Kırım’, sadece Türk Diasporası’nı değil, dünyanın her yerinde hukukun üstünlüğünü tehdit etmekte.” şeklinde kapanan son cümlesi. Yani ülkemiz maalesef artık küresel bir tehdit olarak algılanıyor.

 

 

Makalenin orijinal metni için:

https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2018-01-29/remarkable-scale-turkeys-global-purge