Abdullah Sözüvar

 

Her şeyiyle Hizmet diyen,
Varını yoğunu Hizmet için vakfeden,
Ömrünü Rıza-i İlahiyi kazanmaya adayan mı “Mahkum”;
Tüm semeresini dünya için kullanan,
Neyi var neyi yok hepsini “Hizmet”-i bitirmeye harcayan,
Bencillikten, hasetten etrafını yakıp yıkan mı “Mahkum”
Soruyorum Hakim Bey, sizce mahkum hangisi?
&
Gençliğinin baharında Hicret’i tadan,
Ömrünün son baharında zindanı gören,
Ruhunu vatanında değil, gurbet ellerde Rahman’a teslim eden mi “Mahkum”;
Dünyanın dört bir yanında masumlara cadı avı düzenleyen,
Kadın- erkek, yaşlı-genç, demeden mazluma zulmeden,
Utanç vesilesi hapishanelerini binlerce anne ve bebeğiyle dolduran mı “Mahkum”
Soruyorum Hakim Bey, sizce mahkum hangisi?
&

Dişinden tırnağından arttırdığıyla burs veren,
Sarma ve dolmalarıyla kermesler düzenleyen,
Kimse Yok mu? çığlığı kimden gelirse gelsin kulak kesilen mi “Mahkum”;
Fakirliğin, cehaletin varlığından nemalanan,
Helal kazançlara Kayyımlarla kıyan,
Dertlilerin derdini bitirmeye değil, dertlerinin sürmesine odaklanan mı “Mahkum”
Soruyorum Hakim Bey, sizce mahkum hangisi?
&
Evrensel insani değerlerin yaygınlaşmasını isteyen,
Kavgayı değil barışı hayatlara taşımaya çalışan,
Siyah, beyaz, sarı demeden tüm insanlığı kucaklayan mı “Mahkum”;
Özgürlüğü, temel hak ve hürriyetleri kısıtlayan,
Kendisi dahil herkesle kavgalı bir hayat yaşayan,
Başkasını bırak kendi insanını bile kamplaştıran mı “Mahkum”
Soruyorum Hakim Bey, sizce mahkum hangisi?
&
Anadolu insanının sevgisini uzaklara taşıyan,
İstiklal Marşımızı tüm gönüllere nakşeden,
Şanlı bayrağımızı dörtbir yanda dalgalandıran mı “Mahkum”;
Yurdum insanının adını barbara çıkaran,
İstiklal Marşımızdan, Andımızdan hazzetmeyen,
Bağımsızlık sembolü bayrağımızı indirten mi “Mahkum”
Soruyorum Hakim Bey, sizce mahkum hangisi?
&
Haram lokma yemedim diye haykıran,
Bileğindeki kelepçeyi şeref madalyası addeden,
Acem soytarısına haddini bildiren mi “Mahkum”;
Haramilikte sınır tanımadan müslümanın malına mülküne çöken,
Zindanlara doldurmakla güneşi söndüreceğini zanneden,
Üçbeş kuruş için soytarıların önüne yatanlar mı “Mahkum”
Soruyorum Hakim Bey, sizce mahkum hangisi?
&
İnsan yetiştirmekten başka gayesi olmayan
Son nefesini de bu uğurda vermeye azmeden
Yarın öleceğimi bilsem şükür namazı kılarım diyen mi “Mahkum”;
Gemicik filosunu çoğaltmaktan başka hayali olmayan,
Dünyayı ebedi kendini ölümsüz zanneden,
Koruma ordusuyla Azraile engel olabileceğini düşünen mi “Mahkum”
Soruyorum Hakim Bey, sizce mahkum hangisi?
&
Dünyaya gelir gelmez annesinden koparılan,
İşkenceyle hayatı soldurulan,
Evladına son kez sarılamadan can verenler mi “Mahkum”;
Tarihe bebekleri zindanlara dolduran olarak geçen,
Bir ömürboyu vicdanına hesap verecek olan,
Evlatlarının yüzüne bakamayacak hale düşenler mi “Mahkum”
Soruyorum Hakim Bey, sizce mahkum hangisi?
&
Yalana, dolana, hırsızlığa geçit vermeyen,
Bunu başına gelecekleri bile bile yapan,
Ne olursa olsun Hak’tan taviz vermem diyenler mi “Mahkum”;
Çalıyorlarsa da çalışıyorlar müptezelliğine sığınanlar,
Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyenler,
Hakkın adaletinden değil, güçlünün şerrinden korkanlar mı “Mahkum”
Soruyorum Hakim Bey, sizce mahkum hangisi?
&
“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” sözünü düstur edinen,
“Zulme meyletmeyin, yoksa ateş size de dokunur” ayetini rehber kabul eden,
Ahirette her anından hesap vereceğini bilerek yaşayan mı “Mahkum”;
Nemelazımcılığı hayatında baş köşeye oturtan,
Zalimin zulüm ateşine su değil odun taşıyan,
Dünyadayken cehennemi yaşamaya başlayan mı “Mahkum”
Soruyorum Hakim Bey, sizce mahkum hangisi?
&
Giydiği cübbenin niçin iliksiz, düğmesiz olduğunun farkına varamayan,
Hukuk asla hiç kimsenin karşısında eğilmez ilkesini unutan,
Yalakalık yapacağım diye objektifler önünde çay toplayan,
Ettiği yemini, mesleki şeref, haysiyet ve onurunu ayaklar altına alan,
Hukuk bilgisini, vicdanını ve adına karar verdiği Yüce Türk Milletini yok sayan mı “Mahkum”;
Birnin tabiriyle “Siyasetin köpeği olmuş” hukuktan ve hukukçudan adalet bekleyen mi “Mahkum”
Soruyorum Hakim Bey, sizce mahkum hangisi?
&
Bedeni tutsak olsa da ruhu hür olan,
Hapsedilmiş olsa da düşünceleri kıtalar dolaşan,
Zindanlara düşse de aklı ve kalbi satın alınamayan mı “Mahkum”;
Bedeni özgür olsa da ruhu ve vicdanı karanlığa esir düşen,
Özgürce dolaşsa da dünyayı düşüncesi zulmette boğulan,
Saraylarda yaşasa da dünya zindanının girdabına kapılan mı “Mahkum”
Soruyorum Hakim Bey, sizce mahkum hangisi?
&
Allah’tan başkasına secde etmeyen,
İşinden atılmakla, açlığa terkedilen,
Rızkı verenin Rezzak olduğunu bilen mi “Mahkum”;
Menfaati nerdeyse oraya boyun büken,
Kula kullukta sınır tanımayan,
Rabbin verdiği nimeti aracıdan bilip ona temenna eden mi “Mahkum”
Soruyorum Hakim Bey, sizce mahkum hangisi?