Taha Yasin Yıldız

Daha ne kadar taammuk eder bunca hicran,
Teellümden dâğidâr oldu etfâl u pîrân.
YâRabb! hangi devrinde nâs’ın böyle tedennî!
Utanır bu vahşetten vahşetin pîri şîrân!

Evlâd-ı vatan esir, ya mehcur kimi mevtâ,
Yurdunda kan ağlıyor hem dava hem de sevda!
Alim kalp melik zalim kendini sanir seydâ!
Teb’â makhûr mâmelek elinde olmuş virân!

Azdırdı verdin mehil, gelmez mi vakt-i takhir,
Hakk-ı hayat bırakmaz, eyler cebr ile tahkir
Gelse devr-i sâbık’tan yevm-i hâzır’a tekmil,
Su döker mi eline, cumle fir’avn u Tirân..!!