Tâhâ Yâsîn YILDIZ

 

Zindan-ı dünya’da garib mescûnum,
Ne zindan yolumdan cevirir beni.
Divan-ı Hüdâ’da eğdim boyunum,
Ne zalim serimden eğdirir beni.

Yâr yakmış kor etmiş ruh u canımı
Cerh etmiş aşkından herbir yanımı,
Nefh edip tazeler herdem hârınî,
Ne ateş narında kavurur beni.

Dallarım dâî’dir Dost divanına,
Köklerim kol salmış gül türabına,
Gözüm pınarından kanar âbına,
Ne rüzgar önünde savurur beni…

Tâhâ Yâsîn YILDIZ
twitter.com/muhelhil