Bugün verdiler hükmümü 8 yıl 9 aymış…

Kalbime bakıyorum bir rahatlama var. Rabbim beni biliyor, O (c.c) her daim yanımda ya o bana yetiyor.

Bu bir imtihan… Elden ne gelir…
Yusuf (a.s) bir rüya görüyor. Yakup (a.s) “oğlum bu rüyandan kardeşlerine bahsetme; olur ki sana kötülük yaparlar korkuyorum ” diyor. Ama görüyoruz ki kardeşleri Yusuf (a.s) a kötülük yapıyor. İmtihanlar engellenemiyor, imtihandan kaçılmıyor.

” Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka koruyacak yoktur; eğer sana bir hayır verirse bilesinki O(cc) herşeye KADİRDİR…”

Allah isterse bıçak kesmez İsmail’leri,

Allah isterse ateş yakmaz İbrahim’leri,

Allah isterse yutamaz kuyular Yusuf’ları,

Allah isterse yutamaz balıklar Yunus’ları,

Allah isterse zarar veremez yaralar Eyyup’lere,

Allah isterse denizler yarılır, Ay ikiye bölünür,

Yeterki Rabbim”Ol”desin…

Bugünler de dün olacak elbet.

Sabır ve duayla…