Taha Yasin YILDIZ

Kırma…

Gönül sahibin Mevlà,
Hakk’a hürmet pek evlà,
O’nun rızâsın avla,
Hazer et gönül kırma..

Kimseyi baştan savma,
Hùrmetten geri kalma,
Arayıp kusur bulma,
Hazer et gönül kırma..

El verip gönülden gel,
Muhabbet-i Dîl’den gel,
Nasihat-i hâl’den gel,
Hazer et gönül kırma..

Her canın kıymeti var,
Hubb’a liyâkati var,
Ben deme haybeti var,
Hazer et gönül kırma..

Seven ol sevil àdem!
Dûnhimmet olma nâdan,
Bu dûnyâ zàil màdem,
Hazer et gönül kırma…

Taha Yasin YILDIZ
twitter.com/muhelhil