Tâhâ Yâsîn Yıldız

U y a n . . !

Kimbilir vakt-i beşâret belki de çok yakın,
Mesbuk zâlim var mı muzaffer tarihte, bakın!
“Va’d-i İlâhî Hakk’tır!” kim demiş gelmez diye
Zuhûra, gelmişken bin emmâre akın akın. .

Ey ümidi çelimsiz, şeytanın çelmesiyle
Yerle bir olmuş millet! ki boğulmuş ye’siyle!
Kulak kesil! necatın ancak Hakkın sesiyle,
Bak haline, sökmüş bin şerâre şu âfâkın. .

Şahlan bir! çok mu görürsün ikbâli kendine!
Mey’ûs haline mağlûbsun a’dânın fendine!
Şanlıydın, hiç bakmaz mısın ibretlik, sen dün’e,
Kalk artık kırılsın çarkları küfr ü nifâkın. !

Sitemin Bahâr’a, “nerde kaldı gelsin!” diye,
Bahar seni bekliyor ey mürde silkin diye!
Gül açmış mâhir el arar nerde.. dersin diye,
Hatırdan dûr etme Hakk ile ahd u mîsâkın. . !

Tâhâ Yâsîn Yıldız
twitter.com/muhelhil