Tâhâ Yâsin YILDIZ

A h v a l

Ülkede işler nâ-mâkul,
Ne mizan, terazi, şâkül,
Dağıtmış muhalif rüzgâr,
Ne zülf bırakmış ne kâkül..

Zâlim pervâsız ve acar,
Etrafa haset kin saçar,
Yurt ocak terkeden kaçar,
Avâneyse zâlime kul..

Çarkçıdan kaptana düzen,
Daha kötü hergün dünden,
Serseri elinde dümen,
Yanar gemi, ki görünen,
Olur rüzgâr önünde kül…

Tâhâ Yâsîn Yıldız
twitter.com/muhelhi