Veysel Aliosmanoğlu

Sendendir

Varlığa eriştirmişsin yokluğum dahi sendendir.
Mülkü mal olmasın, fakru zaruretim Sendendir

Elest sualinde eriştirdin imana cümle ervahı
Bela cevabına hitab-ı mazhar olmak Sendendir

Bulmadım imtihanı dünyada rahatı huzur
Dağdağa-i sinemdeki ızdırabım Sendendir

Herdem inlerim firkatin elemiyle ta uzaklardan
Gönlümdeki huzur-u vuslatım dahi Sendendir

Nazarımda ahvali perişandır dostlarım elbet
Davayı Hak yolunda çekilen cefamız Sendendir

Yaralı yüreğimizde fer kalmadı umuda haşa
Çaresizlik bahçesine diktiğimiz fidan Sendendir

Nedendir diye soramam bahtımdaki çileme
Recayı rahmetin için çektiğim gam Sendendir

Yıldırma naçar kullarını, sabrını yağdır üzerimize
Vuslatı bahara dair mecalimiz varsa Sendendir

Veysi endişe kıldın ihvanının ahvalinden yarına
İstikbali Hizmeti Kuran’a olan imanım Sendendir