Türkiye’de “Sözde” Darbe Girişimi’nin yaşandığı 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra, ulusal ve uluslararası hukuk normlarının askıya alınmasıyla başlayan süreçte, özellikle siyasi iktidarın kedisine muhalif olarak gördüğü kesimlere yönelik baskısı, “soykırım” olarak kabul edilebilecek hale gelmiştir.

Hukuksuz, keyfi ve tamamen siyasi idarenin taleplerine göre şekillenen operasyonlarda, on binlerce kişi önce işini kaybetmiş ve sonrasında gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Tutuklama tedbirlerinin cezalandırma aracına dönüştürülmesi, cezaevlerindeki ihmaller, keyfi uygulamalar ve tutuklular/hükümlüler üzerindeki baskılar, bu sürecin en yaygın insan hakları ihlalleri halini almıştır.

Tutuklanarak cezaevlerine konulan insanlar, cezaevlerindeki fiziki yetersizlikler, ihmaller ve keyfi tedbirler neticesinde sağlık sorunları yaşadıkları gibi; hasta ve düzenli olarak tedavi edilmesi gereken insanların, yasanın açık hükmüne rağmen tutuklanarak sağlık hizmetlerine erişim haklarının kısıtlanması, bir başka keyfiliği ve hukuksuzluğu daha gün yüzüne çıkarmıştır.

Cezaevlerindeki hasta tutsakların tedavi olmaları ve sıhhi ortamlarda sağlıklarına kavuşabilmeleri için düşünülmesi gereken, alternatif (Tutuksuz Yargılanma, Ceza Erteleme, Ev Hapsi vb.) adli tedbirlere bu dönemde ya hiç başvurulmadığı veya çok geç başvurulduğu gözlenmiştir. Bazı hasta tutsakların geç tahliyesi nedeniyle, yeterli ve zamanında sağlık hizmeti alamadığından vefat ettikleri görülmüştür.

Cezaevlerinde hasta olarak bulunan tutuklu/hükümlülerin yaşadıkları hukuksuzluklara bir pencere açmak adına düzenlenen “Türkiye’de Hasta Tutsaklar” başlıklı rapor;

  • AKP Döneminde Türkiye’deki Cezaevleri,
  • Hukuksuz Tutuklamalar Ve Tahliye Taleplerinin Reddedilmesinde Siyasilerin Rolü,
  • Sayılarla Cezaevlerindeki Hasta Tutsaklar,
  • Cezaevlerinde Bulunan Hasta Tutuklular ve Hükümlüler,
  • Tutuklu Anneleriyle Kalan Hasta Bebekler,

Olmak üzere 5 temel bölümden oluşmaktadır.

www.magduriyetler.com

 

Raporu İndirmek İçin Tıklayınız…

Hasta TutsaklarNov.2018