Tâhâ Yasin Yıldız

G â y e

Ahfâ’yı îmâr lâzım evvelâ, zevâhir değil,
Hakk eğsin hep ser’ini hayatta cebâbir değil.!

Bir ân-ı seyyâle’dir kanma bu ömr-ü fenâ’ya,
Zühd gibi hazine lâzım, sûrî cevâhir değil..

Aç kâlbini mânâya, iz’ânla oku âlemi,
İlm-i hakikat dolsun zihnine esâtir değil..

Ne kesbin var lütf-u İlâhî’den başka ey insan,
Seyyiâtın hicâbı sermâyen, mefâhir değil.!

Hasm-ı ezelî’n kibrinden kovulmuştu Dergâh’dan
Abd-i hacil gerek Hakk bâbına ekâbir değil…

twitter.com/muhelhil