Tâhâ Yasin Yıldız

V e f â…

Bekleriz nerdesin gel artık vefâ!
Yetmez mi nicedir saklandın Kaf’a,
Eskiden ehlindi nice dost, şimdi,
Ehlinden birçoğu sürüyor safâ..

Bahîl’lik kâlb için zehirli oktur,
Allâh’ın kimseye minneti yoktur,
Muhtâc kullarına nimeti çoktur,
Ol demesi bakar nûn ile kâf’a..

Hakiki kulları müstağni yaşar,
Kullardan nan ummaz kendini aşar,
İsteyen eğlensin yakındır mahşer,
Rabbimiz herşeye şâhid “ve kefâ..!”

@Muhelhil