Tâhâ Yasin Yıldız

İnsan

İnsan bu bir ömür şen olsun ister,
Her ân-ı ömür’den kâm alsın ister,
Dokunsun istemez hiç keder câna,
Ne geçer goncadan ne solsun ister.

Cefâ uğramasın hiç bizim kûy’a,
Her yanım bürünsün dâim hoş bûy’a,
Bir ân-ı seyyâle bilmez ki rûyâ,
Cenneti dünyada hem bulsun ister.

Tâhâ Yâsîn Yıldız
twitter.com/muhelhil