Türkiye’de mevcut siyasi iktidarın kendisine muhalif olarak gördüğü kesimlere yönelik hukuk tanımaz ve zorba uygulamaları, insanların kaçırılarak aylarca işkence altında sorgulandığı, aile ve yakınlarına haber verilmediği ve baskı ile hak aramalarının engellendiği bir yönteme evirilmektedir.

Kaçırma eylemlerindeki ortak noktalar ve eylem sonrası bulgular, bu yasa dışı eylemlerin istihbarat teşkilatları bünyesinde kayıt dışı (illegal) yapılanmayı ve buna ilişkin planlamaları işaret etmektedir. İnsan kaçırma eylemleri, her türlü ulusal hukuk normlarının ayaklar altın alınarak yurt içinde icra edildiği gibi, uluslararası hukuk kuralları ihlal edilerek yurt dışında da yapılmaktadır. İnsanlar gerek yurt içinde gerekse yurt dışında istihbarat birimlerinin yasa dışı yapılanmaları marifetiyle kaçırılmakta ve aylarca kendilerinden haber alınamamaktadır. Kaçırma eylemleri en fazla 2017 yılında gerçekleşmiştir. 27 Ocak 2016-Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşen yurt içindeki 22 kaçırma eyleminin, 10’u 2017 yılı içinde gerçekleşmiştir.

2018 yılı içinde yurt içinde 3, 2019 yılı ilk çeyreğinde ise 6 kaçırma eylemi gerçekleşmiştir.

“Faili Meçhul Cinayetler Arifesinde İnsan Kaçırma Eylemleri” başlıklı bu rapor yaşanan bu hukuksuzluğa odaklanmaktadır. Rapor 11 ana bölümden oluşmaktadır.

www.magduriyetler.com

 

Raporu İndirmek İçin Tıklayınız