Tâhâ Yasin YILDIZ
Kor…
Uzak yolum bağlı elim,
Kalmadı hiç Dîl’de çelim,
Gam yükünü kaldıramaz,
Kopar durur ince telim..
Dilde sükût kâlbimde od,
Sabır sanki sînede ok,
Vuslata bir emmâre yok,
Hangi vakit ne bilelim..
Bize düşen Dost’tan ummak,
Âb-ı aşk’la dâim yunmak,
Bir de nâz’la duâ sunmak
Nazlı gülüm Allâh Kerim…
Tâhâ Yâsîn Yıldız
2 Mayıs 2019