Tutuklulara gerekli şartlar oluşması halinde verilen hücre cezası bazı tutuklulara yönelik baskı ve cezalandırma aracı olarak kullanılıyor. Kanunen 20 günle sınırlı olması gereken hücre cezası Türkiye’de normal hale getirilerek ekstra cezalandırma mekanizmasına dönüştürülmüş durumda.
Hukuksuz ve keyfi olarak verilen hücre cezaları en çokta hasta tutukluları etkiliyor. Diğer tutukluların yararlandıkları temel haklardan bile faydalanamayan hücredeki mahpuslardan hasta olanların tedavilerinin geciktirildiği yada hiç yapılmadığı ortaya çıktı.
Eski HSK üyesi Hüseyin Serter’de tedavisinin yapılmasına izin verilmeyen yüzlerce tutukludan sadece biri. Serter’in 30 aydır hücrede mahpus olduğu ve sağ kulağında da %90 işitme kaybı bulunduğu öğrenildi. Serter’in tedavisinin daha fazla geciktirilmesi halinde ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceği belirtiliyor.
Serter’e yapılan hukuksuz ve keyfi uygulamaları
n intikam güdüsüyle yapıldığı ifade ediliyor. Kanunların birgün herkese mutlaka gerekli olacağı hatırlatıp, bu hukuksuzluğun derhal sonlandırılması bekleniyor.