Tâhâ Yasin Yıldız
Ey Lütufkâr!
Neyim var ki ben huzurda sunayım,
Bir ümid-i necât varsa lütfundur.
‘’Yuhibbuhum’’ dersin,meded umarım,
Bir hâhiş-i vedâd varsa lütfundur…
***
Tutunacak bir dal yok bu bendede,
Öyle bir aşk ver ki sana bend ede,
Mahz-ı vefâ Sensin elbet, bende de,
Bir nakış-ı sebat varsa lütfundur…
***
Haberdârsın kulun herbir ânından,
Ne dökülse Dil ile müjgânından,
Kaybeder kim, ‘’ben’’den bilme zannından,
Kuru çöpe salkım asmak şânından,
Ne bahşiş-i âbâd varsa lütfundur…
23 Nisan 2019
@Mühelhil