Giresun Cezaevinde Zulüm Bitmiyor
Adaletin olmadığı bir yerde, hiç bir şeyin önemi yoktur. Bu da en çok “adalet, hak, hukuk” kaybedildiğinde anlaşılıyor.
Anayasal güvence altında bulunan en önemli insani haklardan biri de “herkesin kanun önünde eşit haklara sahip olması”dır.
Bu hakların artık “sözde” kaldığı tüm dünyanın gündemine gelmesinin nedeni ülkemizde adaletin herkese eşit şekil ve şartlarda uygulanmaması yatmaktadır.
Bunun bir örneği de Giresun cezaevinde görülüyor.
Giresun Cezaevi yönetimi personel yetersizliğini gerekçe göstererek tutukluların aylık açık görüşlerini keyfi olarak 2 aya çıkardıkları, sınırlı sayıda kitap verildiği ve mektupların geç ulaştırıldığı, insanların yer azlığından nöbetleşe uyumaya çalıştığı gecelerde, gece 12′ de gardiyanların koğuşa girip arama yaparak psikolojik baskı yaptıkları, koğuşlarda mescit olarak kullanılan alandaki seccadeleri ayaklarıyla iteleyerek, “bunları buradan kaldıracaksınız” söyleminde bulundukları, insanların ibadet etmesine de engel oldukları ifade ediliyor.
Ayrıca koğuşlarda ki tutuklu sayısının azaldığında, kaldı ki azaldı denilen sayının bile normalin çok üzerinde (12 kişilik koğuşlarda 26 kişiye kadar düştüğü) olduğu cezaevinde, birkaç koğuşun kapatılıp birleştirildiği ve 12 kişilik koğuşta 37 kişinin kaldığı, 10 koğuşla uğraşmaktansa koğuş sayısını 8’e indirerek, hem daha az koğuşla uğraştıklarını, hemde koğuşlardaki sayıyı çoğaltarak insanlara zulmettikleri belirtiliyor.
Adalet Bakanlığı ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu yetkililerini göreve ve haksız yere içeride tutulan insanlara eşit ve insani davranılması konusunda Giresun Cezaevi yönetimini ikaz etme ve denetlemeye davet ediyoruz.
https://t.co/Y0dcBM5vne
https://twitter.com/magduriyetlertr/status/1110413362800807936?s=19