Tâhâ Yâsîn Yıldız
Zâr
Nice kırık aşık kâlbi,
Hep biçâre darda kaldı,
Gider dîl’den hâl-i kabzı,
Getir câna Senden Mevlâ’m!
&
Ne hâcet var Sana izah,
Hâl perişân arşta fizah,
Âh u gam sînede mızrak,
Şifâ gam’a Senden Mevlâ’m!
&
Gören duyan yalnız sensin!
Hâl âyân kaldık nefessiz,
Yana yana kaldık fersiz,
Ağlar bunca cânı sessiz,
Eyle hande Senden Mevlâ’m..!
20 Temmuz 2019
twitter.com/muhelhil