Olsun
Öyle bir yar sev ki  zülfünde bir yası olsun
Gönlünde seni mest eden sevdası olsun
Nazar etmeyesin hüsnü cemale ondan gayrı
Dudağın kenarında bir siyah noktası olsun
&
Huzur versin yüreğine varlığının gölgesinde
Bir cennet kokusu gelsin aldığı her nefesinde
Bülbül nağmesi gibi neşe bulasın sesinde
Sabah akşam takdim ettiği bir goncası olsun
&
Bulamayasın gayrısında mesti hayranı eda
Şu cihanda olunmaz kuldan kula geda
Tüm varını eyleyesin şol canana feda
Bir ömür sadakati eksilmeyen vefası olsun
&
Zelihaya Yusuf ne ise alemi nisvanda
Bulunmaz bir endam bıraktı bu meydanda
Bahtına düşen her sevgilinin şol divanda
Hatice gibi bahtiyar eden bir Mustafası olsun
&
Her kulun vardır derununda yüce bir hulyası
Senin bahtında ki  hangi ızdırabın heyulası
Veysininde derdi gizlidir kim derki duyulası
Ki duyarsa bu sırrı korkarım tasası olsun
&
Bir vuslata ulaş ki, ömrün hülyası olsun
Uğrunda savaştığın, cennet yoldaşı olsun
Veysi şecaatine hayrandır Neharinin elbet
Belli ki gönlünde kıymet biçilmez bahası olsun