Beni de cüz’ü kabûl, et bu cennet zümresin,
Nasîb eyle giymeyi, hem zehâdet bürdesin,
Bu murâdım dahline, kat yârânın cümlesin,
Afvet bizi hatrına, kamu âlem Dürresi’n,
İhyâ eyle ihvânın, mahzûn kâlb-i mürdesi’n..

Cân ağlar cânân ağlar, hâle âşinâ ağlar,
Mescûn u muztarlardan yükselir Sana âhlar,
Müjde ver yusuflara, nûrla buluşsun çâh’lar,
Iyd eyle şu hazânı, tütsün sönmüş ocaklar,
Eyy Müşfîk bitir n’olur! vakt-i fetret sürmesin…

@Muhelhil
10 Ağustos 2019

Tâhâ Yâsîn Yıldız