Ey insan kofu çıkar,
Çıkarıp at derdini,
Ölüm tırnağı açar,
Hayatın kemendini.!

&

Ne dinler bir kördüğüm,
Çözülmedik bir boğum,
Ölüm en ölmez doğum,
Alan var mı kendini.!
&
Nasıl bir devre erdik,
Hakka karşı yay gerdik,
Arz’a hep münbit derdik,
Arar olduk merdini.!
&
Tepin de kus zehrini,
Çıkar kanlı zevkini,
Gök yutacak zemini,
Bu hayat tükendimi.!
&
Elinde çürük çıkrık,
San ki her çarkı kırdık,
Yonga yonga ve kırpık,
Eder felek fendini.!
&
Oyalan elde çıyrık,
Düş kalk her yanın sıyrık,
Elinden kayar tık tık,
Yıkar zaman bendini.!
&
Yut Yut! iblis zebili,
Sallar sana mendili,
Bittiği gün mehili,
Gör kim kimi yendi mi.!
&
Kahrı üstün Hak mekri,
Göster hallâc et dehri,
Nerde hani zulm ehli,
Muradına erdi mi..!
@Muhelhil
21 Ağustos 2019 / NL