Gözümde titrer ayrılık yalazı,
Sevda bağladım serpilmiş dalına.
Bağrında susku, gözyaşım avazı,
Türkü ağladım çaresiz yoluna.
&
Tenime dalgalı ateşin vurur,
Kaynamaz, günah pınarım kalbimde.
Kopan fırtına sevdanı savurur,
Gölgen düşer derin ızdırabıma.
&
Dualarımda bu karanlık acı,
Sulara çeker umarsız yangını.
Artık çiçekler bahara yabancı,
Bitir Allah’ım bu boğan dumanı.
12  ŞUBAT SALI