Yolarken ruhunu sessiz hafakan
Rüzgar olup eser acılarına
İsterken dertlerine olsun eman
Yağmur olup damlar sancılarına
Yolarken ruhunu sessiz hafakan
&
Üşürken ıssız kuytu gölgelerde
Güneş olup açar ezgin yanına
Solarken çiçek olup bahçelerde
Işık olup düşer zebun anına
Üşürken ıssız kuytu gölgelerde
&
Düşerken kimsesiz tümsek yollarda
Kucak olup koşar yorgun gönlüne
Ağlarken boynu bükük kollarda
Hızır olup gelir birden önüne
Düşerken kimsesiz tümsek yollarda
&
Yenilirken azap veren günaha
Izdırap olup inler kem yarana
Utanırken gitmeye hak dergaha
Ümit olup döndürür Yaradana
Yenilirken azap veren günaha
&
Olurken dostun kederlerine dost
Bıkıp da sakın dosta ağyar olma
Alırken kalbine dünyadan bir post
Dostu unutup başka bir yar olma
Olurken dostun kederlerine dost
08  ŞUBAT 2019