Hâlden hâle düştün bunca elendin,
Düşe kalka çok tozuna belendin,
Aşk yolunda âh ki ne yârelendin,
Çözülür ey gönül elbet kemendin.
&

Kaldın âciz ifâdeden hâlini,
Aşk fakiri olmuş devr-i zâlimi,
Yaşadın meyvesiz koydu dalını,
Bu hâlinle kaçtır gönül menendın.

@Muhelhil
26 Eylül 2019