Yiğidin kolu bağlı gönlü değil
Ellerinde kelepçe yürekte umut
Tatlı ninnilerle kulağıma eğil
Anam! Çocuk gibi dizlerinde uyut
&
Yiğidin sağında solunda adamlar
Gözlerinden buğu buğu hicran damlar
Gariban sofrasına kurul nimet gibi seril
Anam! Çocuk gibi kızgınlığında umut
&
Yiğidin yolu mahpushaneden geçmiş
Sordum sevdiklerinin sevgisinden imiş
Koru kolla amber kanatlarınla geril
Anam! Çocuk gibi şefkat kollarınla tut
29 Ağustos 14:44