Ayaz vurmuş yazda ruhun yanına
Titrer tenler demirden kelepçede
Masum gözler nazar eder canana
Bir çiçek kopmuş, gönülden bahçede
&
Ağlar bahçıvan gözlerinde dert var
Topak olmuş halkalarında acı
Ümit soluklar nefesinde bahar
Ye’s onun ikliminde hep yabancı
&
Yavrular kimsesiz garip dert aynı
Sırtlarda yük, soluk soluğa sabır
Zulme tükürmeyen ayaklar kaydı
Dertten öte dert, yudum yudum kahır
&
Dağlardan ovalara esmiş tipi
Annesini özleyen çocuk buruk
Umudun boynunda zalimin ipi
Çürükmü çürük, kendinden de kopuk
&
Ahmak kalabalıklar körden de kör
Öteler dünya pazarında satlık
Bedenim durma ruhuma iman ör
Tenime vuran dolu dursun artık
 26  OCAK 2019