Ver..!

Vâridâtını hiç kesme Allâh’ım,
Gönül hânemi hep besle Allâh’ım,
Her nağmenin çıkar yolunu aşka,
Var et beni sâlih sesle Allâh’ım..
&
Derdi ifâdeden ne de âcizim,
Kelâm nâz eder ben cânı tiz’im,
Pâre pare âyinem kirli âhiz’im,
Senin âbı sonsuz çeşme Allâh’ım..
&
Kısa şu dünyada bir mahzûn konuk
Ben ki hâli sâde bir kırık oluk
Sinem her cânibi yâreden oyuk,
Her hâlim vuslata teşne Allâh’ım..!
@Muhelhil
31 Ekim 2019