Caka aktüalite
Maneviyat ağdalı
Kumaş nasıl kalite
İnsan neye sevdalı
Ehl-i dünya tamam da
Bu nasıl hâl yârânda
Urlu kâlpler haremde
Hemi de zühd urbalı
Allâh herdem görürken
Ettiğinden kaç ürken
Pişmanlık hep ölürken
Niye, kafa yormalı..
@muhelhil
21 Kasım 2019