Derde düştüm ey dost, derman ararım;
Derdimin dermanı huy imiş meğer.
Huzur arar iken gözüm kararttım;
Ol dostunu satmak ya dost.. Zorumuş meğer.
*
Vicdanımı ey dost ey dost, satayım dedim;
Üç beş isim verip çıkayım dedim,
Günahı boynumdan atayım dedim,
Bal gibi gözüken ya dost… Zehirmiş meğer.
*
Vatan toprağında ey dost, garip kalanın;
Kör ile oturup da şaşı kalkanın,
Hane hane ocak ocak ateş salanın,
Her günü her anı ya dost… Zar imiş meğer.
*
Haktan adaletten ey dost, umut yok gayri;
Çok yoruldum hayat hakkım ver gayri,
Nice dostlar gördüm hep ayrı ayrı,
Hakikatte gönül ya dost… Bir imiş meğer.