Dört duvar bizim yurdumuz oldu
Söylenme gönül bugünler geçer
Derdimiz bizim yolumuz oldu
Üzülme gönül bugünler geçer
&
Bazen güleriz bazen ağlarız
Yare uzaktan selam yollarız
Mazlum yarasına merhem bağlarız
Çaresiz sanma hepsi de geçer
&
Dostumuz bizim gam içimize
Yürekler yanar kâm neyimize
Bu dert yumağı nam hepimize
Söylenme gönül bugünler geçer
&
Kalbimiz burkuk erirken yasta
Mapusta kardaş yorgun ve hasta
Gardiyan savcı koymuşlar posta
Üzülme gönül bugünler geçer

06 Ocak 2020