El kaldırdılar, altmış beş kızımıza,
Sebep oldu, bir kelamlık yazımıza.
&
Ankara’nın, bahtı kara polisleri,
Hırsından, dumura uğramış hisleri.
&
Kul, köle olmuşlar hevâ-i nefsine,
Boyun eğerler, emirlerin hepsine.
&
Bu kadar mı söndü senin vicdanın?
Tesir etmez mi, eğer varsa  imanın?
&
Deneatte zirve, insanlıkta yoksun,
Allah, zâlimi yerin dibine soksun.
&
Hayâsızca uzandı elin, nâmusa,
Cürmün yazılsa, sığmayacak kâmusa.
&
Biçâre kızlara, yalnız gücün yeter,
Vaktiyle elbet, senin de işin biter.
&
Bu gün, cevretmek kolaydır talebeye,
Dünyada da gör, bağlanıp kulübeye.
&
Ele kelepçe, karna yumruk vurursun,
Salyanı tutamaz, umarım kudurursun.
&
Çamaşırına kadar, soymak da nedir,
Allah’ım! bunlara, Sen haddini bildir.
&
Türbanı geçtik, kıyafete uzandın,
Tel’inin yanında, nefreti kazandın.
&
Hududu aştın, işkence marifetin,
Küfür, hakaret, beyanda zerafetin.
&
Vahşilikte sırtlanları geçen oldun,
Başa poşet geçirmeyi, seçen oldun.
&
Cenkte, esire yapılmaz muamele,
Evlada kıyarak, katettin merhâle.
&
Eb-u Cehilleri, geride bıraktın,
Zulmünü katlayıp, ateşini yaktın.
&
Hayvandan aşağı, imanı kaybeden,
Misliyle çeker azabı, melun beden.
&
Vebâli kâfi, haksızlığa susana,
Hitap, çığlıkları duymayan insana.

10 Mart 2020