Parmaklıklar var hürriyetle aramda,
Gözüm olmadı bugüne dek haramda.
Yalnız bir Ma’buda kul olmak muradım,
Hâlisâne niyetle rızasını aradım.
Başka derdimiz yoktur, fazilet hariç,
Şu muvakkat ömürde, gerisi bir hiç.
Bir zâlimin oyununu bozmuşuz,
Her ne yapsak, Hak nâmına yazmışız.
Hakikatin de, bir bedeli varmış,
Herkesin kıymette, ederi varmış.
Kimileri peylenirmiş üç beş pula,
Satıp her şeyi, dizilmişler yola.
Dünya teklifine, dönüp te bakmadık,
Zindan var dediler, kafaya takmadık.
Tarih, kayda geçiyor vâkayı,
Vakit dolunca kim kurtarır yakayı.
Âşikâr olur, hain ile kahraman,
Hesabı yarım bırakmaz Hz. Rahman.
İki dünyası berbat olur zâlimin,
Müddeti ebedi değil mezalimin.
Güzel günlerin geleceği muhakkak.
Mazlumların da güleceği muhakkak.
Ey Şeksiz iman Ettiğimiz Yüceler Yücesi Allah’ım!
Necâta erdir bu demde mazlumları,
Hitâma erdir yapılan zulümleri.
29 Mart 2020 10:10